Segala jasamu kekal dalam keabadian untuk bangsa ini.